TimeLine บ้านบางเสร่โฮม สัตหีบ ชลบุรี

TimeLine บ้านบางเสร่โฮม

12 สิงหาคม 2556 : เยี่ยมชมโครงการ

18 สิงหาคม 2556 : จองพร้อมทำสัญญาจะซื้อจะขาย

1 ตุลาคม 2556 – 1 กรกฎาคม 2557 : ผ่อนดาวน์ทั้งหมด 10 งวด

1 ธันวาคม 2557 : บ้านใกล้แล้วเสร็จ ยื่นเอกสารกู้ให้โครงการ

22 มกราคม 2558 : SCB แจ้งผลอนุมัติสินเชื่อ

2 กุมภาพันธ์ 2558 : โอนกรรมสิทธิ์บ้าน ที่กรมที่ดินสัตหีบ ชลบุรี

สรุป รวมเวลาทั้งหมดตั้งแต่ ดูโครงการถึงโอนกรรมสิทธิ์ ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 1ปี 6เดือน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>