10 สิงหาคม 2557 บ้านสีวลีโคราช

เดินทางจากบ้านภัสสรไปที่บ้านสีวลีโคราช นัดช่างติดตั้งจานดาวเทียม PSI 2จุด

จาน PSI

จาน PSI

เดินรางครอบสายไว้ติดตั้งสาย internet

รางสาย internet

รางสาย internet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>