ขั้นตอนการสมัคร paypal โดยใช้บัตรเดบิต (Debit) แทนบัตรเครดิต

ในกรณีที่จะใช้บัตรเดบิตคือบัตร Be1st( บี-เฟิร์ส ) ของ ธนาคารกรุงเทพ ฯ แทนบัตรเครดิตเพื่อ
เอามา Verify เพื่อใช้เป็น เสมือนบัตรเครดิต และสามารถนำไปยืนยันกับบัญชี Paypal ได้ มีขั้นตอนดังนี้

1.โทรศัพท์ไป Verified ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ +66-2645-5555- กด 1 เลือกภาษาไทย
- กด 7 เพื่อสมัครใช้บริการ Verified by Visa
- กด 1 ยืนยัน เพื่อทำการตั้งหมายเลขอ้างอิงสำหรับลงทะเบียน Verified by Visa
- กดหมายเลข 16 หลัก หน้าบัตร Be1st
- กดรหัสบัตร เอทีเอ็ม 4 หลัก
- กดตั้งหมายเลขอ้างอิง 8 หลักที่คุณต้องการ และกด #
- กดหมายเลขอ้างอิง 8 หลัก เดิมอีกครั้งอีกครั้งเพื่อทำการยืนยัน และ กด #
เป็นอันเสร็จสิ้นการขอหมายเลขอ้างอิง (Reference Code)

2.ต่อไปนำเลขอ้างอิง 8 หลักที่ตั้งเสร็จ ไป Verified by Visa ที่ https://ipay.bangkokbank.com/bblenroll/bkkCard.aspx?pg=0

-นำ Reference code 8หลัก ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ไปลงทะเบียน

-ลงทะเบียน email address และ หมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับ OTP (One Time Password): เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการ verify by visa.

3.สมัคร Paypal ตามขั้นตอนให้เสร็จ และทำการ verify เดบิต card ซึ่ง paypal จะทำการหักเงินประมาณ 70 บาท ซึ่งเราจะต้องนำ code verify นั้น ที่แสดงในรายการ (หลัง PP*) 4ตัว ซึ่งอาจจะดูจาก SMS ของโทรศัพท์ที่เราได้ลงทะเบียนไว้

PP*6191CODETHB

เพื่อจะได้รู้ว่าท่านเป็นเจ้าของบัตรที่แท้จริง และ Paypal จะคืนเงินให้หลังจากทำการ verify บัตรภายใน 1 วัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>