วิธีการปิดการ update version ของ WordPress

1.เข้าไป Cpanel หา file wp-config.php

2.เพิ่ม คำสั่ง define( ‘WP_AUTO_UPDATE_CORE’, false ); ตรงไหนก็ได้แต่ถ้าต้องการ

จะให้หาเจอง่ายๆก็เอาไปรวมใกล้กลุ่มคำสั่ง define

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>