Monthly Archives: June 2014

TimeLine บ้านสีวลี ถนนมิตรภาพโคราช

Time Line สำหรับบ้านสีวลี ถนนมิตรภาพโคราช

19 เมษายน 2557 : เยี่ยมชม โครงการ

28 เมษายน 2557 : จองและทำสัญญาจะซื้อ พร้อมด้วยส่งเอกสารยื่นกู้ 3 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ , กรุงเทพ , ธนชาติ

12 พฤษาคม 2557 : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนนมิตรภาพโคราช โทรมาสอบถามข้อมูลส่วนตัว

19 พฤษาคม 2557 : ก่อนเที่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ โทรมาสอบถามข้อมูล

19 พฤษาคม 2557 : บ่ายๆ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนนมิตรภาพโคราช โทรมาแจ้งผลสินเชื่อ “ผ่าน”

27 พฤษาคม 2557 : โทรไปบอกเจ้าหน้าที่โครงการ สีวลี โคราช ว่าตัดสินใจเลือกสินเชื่อกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ ส่วนอีก 2 แบงค์ที่เหลือ รอการตัดสินใจในการปล่อยสินเชื่อ

1 มิถุนายน 2557 : ตรวจรับบ้านสีวลี โคราช พร้อม ญาติ พี่น้อง

2 มิถุนายน 2557 : โอนกรรมสิทธิ์ ที่กรมที่ดินโคราช

สรุป รวมเวลาทั้งหมดตั้งแต่ ดูโครงการยันโอนกรรมสิทธิ์ ใช้เวลาทั้งหมด 45 วัน

siwalee1

siwalee3

siwalee-map